Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

mając na celu zapewnienie realizacji Państwa praw wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanych dalej jako “RODO”), przedstawiamy poniżej informacje spełniające obowiązek informacyjny.

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Bogdan Opałka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Bogdan Opałka “BOMAR”, pod adresem: Bibice, ul. Galicyjska 52, 32-087 Zielonki, NIP: 7951622495, REGON: 650219086, dalej jako „Administrator”. W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych Administrator danych stworzył mailowy kanał do kontaktu ws. ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: biuro@bomar-transport.pl
  2. Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane w celu realizacji umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), dochodzenia zapłaty, obsługi zapytań i profilowania (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) czyli tzw. uzasadnionego interesu administratora oraz przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) tj. na podstawie zgody podmiotu danych.
  3. Państwa dane mogą być udostępniane naszym podwykonawcom (podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów), partnerom biznesowym (podmiotom wspierającym nasze usługi) i podmiotom zapewniającym bieżącą obsługę doradczą.
  4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z ich realizacją.
  5. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest zgoda, dane te będziemy wykorzystywać do czasu jej cofnięcia. Przez okres 1 roku liczonego od daty cofnięcia zgody na przetwarzanie danych możemy przechowywać dane w ograniczonym zakresie dla wykazania zgodnego z RODO przetwarzania tych danych, chyba że Administrator w oparciu o inne podstawy prawne będzie miał obowiązek Państwa dane przetwarzać przez dłuższy okres.
  6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, zaś ich niepodanie będzie skutkowało nie zawarciem umowy. Podanie danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych na podstawie wyrażonej zgody jest dobrowolne.